Archive

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Om estetiska programmet på gymnasiet

July 25th, 2014

Ett perfekt ställe att börja dikta på

I en inspirerande miljö med många liksinnade hittar man ofta inspiration och en glöd att sätta igång att skapa poesi, eller andra konstformer.

Om det estetiska programmet

Att välja vilket program man ska läsa på gymnasiet är inte det lättaste. Det kan vara svårt att veta vad man är intresserad av och den framtida yrkeskarriären kan kännas långt borta. Om man är intresserad av media och estetik så kan det estetiska programmet vara det rätta valet. På detta program får man lära sig hur olika aspekter av media fungerar och man har möjlighet att välja mellan olika inriktningar. En av inriktningarna ger kunskaper när det gäller film och tv och man får lära sig hantera en kamera, redigera ett program samt spela in rörlig bild. Man får också teoretiska kunskaper när det gäller tv-historia och hur en film byggs upp. Andra inriktningar som går att läsa på det estetiska programmet är bland annat animation, radio och ljuddesign samt fotografi. Alla inriktningar innehåller en blandning av praktiska och teoretiska moment och så småningom får man också pröva på att göra praktik inom det valda området.

Spetsutbildning på estetiska programmet

När man börjar årskurs tre får man chansen att välja en så kallad spetsutbildning. Detta syftar till att ge eleven fördjupade kunskaper inom ett specifikt område. Man får också knyta kontakter till företag och organisationer inom mediavärlden. Detta är den del av utbildningen där man verkligen får testa vad man går för när det gälla praktiska färdigheter. När man har gått klart utbildningen väljer många att vidareutbilda sig på ett universitet medan andra satsar på att få jobb direkt efter gymnasiet, något som dock blir allt svårare. Estetiska programmet går att läsa på flera gymnasier runt om i landet, bland annat Xenter i Botkyrka som ligger en bit utanför Stockholm.

Author: Categories: Uncategorized